Dostosowanie 1 transportera Rosomak do działań kontrwywiadu

Podpisanie umowy: 29 czerwca 2012 roku
Wartość kontraktu: 1,5 mln zł brutto
Co zakupiono? Dostosowanie 1 transportera Rosomak do działań kontrwywiadu
Termin realizacji: 2012


Wykonawca: WZM S.A. z Siemianowic Śląskich
KTO Rosomak zostanie dostarczony z zasobów Wojska Polskiego