Dokończenie prac nad budową korwety projektu 621M Gawron

Podpisanie umowy: 23 września 2013 roku – aneks do umowy z 27 listopada 2001 r.
Wartość kontraktu: 115,9 mln zł brutto
Co zakupiono? Dokończenie prac nad budową korwety projektu 621M Gawron
Termin realizacji: 31 marca 2016


Wykonawca:
Zdecydowano na dokończenie prac nad korwetą w ten sposób, że zamiast korwety Marynarka Wojenna otrzyma okręt patrolowy bez uzbrojenia przewidzianego w pierwotnym projekcie.