820 sztuk pocisków 122 mm rakietowych M-21 FHE „Feniks”

Podpisanie umowy: 19 września 2019 roku
Wartość kontraktu: 24,1 mln zł brutto
Co zakupiono? 820 sztuk pocisków 122 mm rakietowych M-21 FHE „Feniks” o donośności od 14 do 42 km
Termin realizacji: 2019


Wykonawca: MESKO S.A.
Aby zapewnić pociski dla jednej salwy dla wszystkich 150 wyrzutni posiadanych przez Polskę potrzeba 7200 szt. pocisków. Wskazane zamówienie wystarczy zatem zaledwie na jedną salwę dla 20 wyrzutni.