55 pojazdów aeromobilnych ze 105 przyczepami

Podpisanie umowy: 14 grudnia 2018 roku
Wartość kontraktu: 33,1 mln zł brutto (+opcja 15,7 mln zł)
Co zakupiono? 55 Pojazdów Wojsk Aeromobilnych o wysokiej mobilności przeznaczonych do desantowania techniką spadochronową oraz 105 szt. przyczep (+opcja 25 szt. pojazdów i 55 szt. przyczep)
Termin realizacji: 2019-2022


Wykonawca: konsorcjum firm: Kafar Bartłomiej Sztukiert (lider), Hibneryt Sp. z o.o., Sp. k., “Auto Podlasie” Sp. z o.o. oraz Auto Special Sp. z o.o. Modlniczka, Oddział Sobiesław Zasada Warszawa