Scania P320 Scania P450

5 samochodów ratowniczo-gaśniczych

Podpisanie umowy: 24 maja 2018 roku
Wartość kontraktu: 19,8 mln zł brutto
Co zakupiono? 8 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych Scania P320 B 4x4HZ (w tym 4 szt. w ramach opcji)
3 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych Scania P450 B 6x6HZ (w tym 2 szt. w ramach opcji)
Termin realizacji: 2019


Wykonawca: „SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki”