44 wozy saperskie Topola-S

Podpisanie umowy: 1 lipca 2013 roku
Wartość kontraktu: 50,0 mln zł brutto
Co zakupiono? 44 wozy rozminowania Topola-S
Termin realizacji: 2014


Wykonawca: AMZ Kutno