390 granatników kalibru 40 mm

Podpisanie umowy: 19 września 2011 roku
Wartość kontraktu: b.d.
Co zakupiono? 390 granatników kalibru 40 mm
Termin realizacji: 2011-2012


Wykonawca: Dezamet
Zakupiono:
120 granatników samodzielnych kalibru 40 mm GSBO-40;
270 granatników podwieszanych kalibru 40 mm GPBO-40.