38 sztuk urządzeń kryptograficznych KG-250x dla systemu IBCS

Podpisanie umowy: 22 lipca 2019 roku
Wartość kontraktu: 1,6 mln zł (432 tys. USD)
Co zakupiono? 38 sztuk urządzeń kryptograficznych KG-250x dla systemu IBCS
Termin realizacji: 2022


Kontrakt zawarto w ramach procedury Foreign Military Sales (FMS)