12 zestawów (48 sztuk) bezzałogowych statków powietrznych Fly Eye

Podpisanie umowy: 15 lutego 2013 roku
Wartość kontraktu: 23,9 mln zł brutto
Co zakupiono? 12 zestawów bezzałogowych statków powietrznych Fly Eye (48 sztuk)
Termin realizacji: 2013


Wykonawca: WB Electronics