24 tysięcy sztuk pocisków 155mm

Podpisanie umowy: 9 grudnia 2019 roku
Wartość kontraktu: 421,5 mln zł brutto
Co zakupiono? 24 tysięcy sztuk pocisków 155mm do samobieżnych haubic KRAB, w tym 6 tysięcy pocisków odłamkowo-burzących z gazogeneratorem
Termin realizacji: 2020-2022


Wykonawca: Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.
Kontrakt zawiera również zasady związane z kontynuowaniem procesu ustanowienia potencjału produkcyjnego na terenie RP w zakresie amunicji 155 mm. Umowa zakłada wdrożenie do produkcji seryjnej korpusu, dna pocisku oraz dostawy kompletnego naboju od 2021 roku.