2 zestawy po 4 sztuki bsp Aerostar

Podpisanie umowy: 1 lutego 2010 roku
Wartość kontraktu: 89,0 mln zł brutto
Co zakupiono? 2 zestawy po 4 sztuki bsp Aerostar
Termin realizacji: 2010


Wykonawca: Aeronautics Defense Systems – ADS (Izrael)

1 października 2010 Ministerstwo Obrony Narodowej zerwało kontrakt, z uwagi na opóźnienie w realizacji dostaw.