184 radiostacje UKF

Podpisanie umowy: 27 lipca 2012 roku
Wartość kontraktu: brak danych
Co zakupiono? 184 radiostacje UKF typu RRC9211 (171 sztuk) oraz RRC9311AP (13 sztuk)
Termin realizacji: 2012-2013


Wykonawca: Gdyński Radmor