148 tys. kompletów umundurowania

Podpisanie umowy: 13 listopada 2018 roku
Wartość kontraktu: 79,7 mln zł brutto
Co zakupiono? 148 tys. kompletów umundurowania
Termin realizacji: 2018-2019


Wykonawca: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A.
148 tys. kompletów umundurowania, 97 500 w wariancie polowym oraz 50 500 w wariancie letnim